S.N. Nepali Date Title Action
1 २०७३।११।१३ सिमेण्ट बिक्रीको सुचना Download notice
2 2074/03/25 LOI for overhauling, Installation, Testing & Commissioning of 10/12.5 MVA Power Transformer in Full Turnkey Basis Download notice
3 2074/03/25 Letter of Interest of Cooler Plates -300 Pcs Download notice
4 2074/03/25 Letter of Intrest of Iron Ore-3000 MT Download notice
5 2074/03/25 Information Letter of overhauling, Installation tesing and Commissioning of 10/12.5 MVA Power Transformer in full turnkey basis Download notice
6 2074/03/25 Dabi letter of coal Download notice
7 2074/03/25 Information letter of coal for Platinum Marketing Download notice
8 2074/03/28 Letter of intent Download notice
9 2074/75 2074/03/30 Suchikrit notice for Download notice
10 2074/03/29 Taketa Letter Download notice
11 2074/03/29 Taketa letter Download notice
12 2074/03/29 Purchase order MAW . Download notice
13 2074/03/29 खुल्ला तथा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पदपूर्तिका लागि दरखास्त आह्वान सम्बन्धी सूचना Download notice
14 2074.04.02 Letter of Internt for Iron Ore Download notice
15 2074.04.02 Letter of Intent for Non coking coal Download notice
16 2074.04.02 Letter of Intent for Cooler Plate-300 Pcs Download notice
17 2074.04.02 Bod bond release of dump truck Download notice
18 2074.04.02 Bid Bond release dump truck of Sipradi Download notice
19 2074.04.02 bid bond release dump truck of MAW Download notice
20 2074/04/24 Letter of Intent for UPS Download notice
21 2074/04/12 Dabi Letter of UPS Download notice
22 2074/04/07 बिज्ञापन न‌‍म्बर ५१ र ५२ काे याेग्यता स‌‍‌म्शाेधनकाे सूचना । Download notice